Workshops

Eefje Goos geeft diverse workshops. Alles is mogelijk, de workshop is steeds afgestemd op het niveau en interessegebied van de deelnemers.  Heeft u ook interesse in een workshop? Neem dan contact op.

KUNST MAAKT DE MENS

Eefje Goos is workshopdocent van het ‘Kunst maakt de Mens’ project. Dit project is een speciaal outreachprogramma waarbij het Van Gogh Museum/het Van GoghHuis naar mensen toekomt. Kwetsbare ouderen worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de beleving van kunst. Concreet betekent dit dat het Van Gogh Museum een workshop heeft ontwikkeld die op verschillende locaties wordt geven door een ervaren kunstenaar met een didactische aantekening.

Kunstparticipatie bevordert het welzijn van ouderen. Doel van het programma Kunst Maakt de Mens is daarom het activeren van ouderen door beleving en beoefening van kunst, geïnspireerd op het leven en werk van Vincent van Gogh.

Meer informatie: www.kunstmaaktdemens.nl 

WORKSHOPS VAN GOGHHUIS

Eefje Goos is als workshopdocent tevens betrokken bij de schilder workshops van het Van Goghhuis in Zundert. Deze workshops worden gevolgd door uiteenlopende groepen zoals basisschoolklassen, verenigingen, families en bedrijven.

Meer informatie: http://www.vangoghhuis.com/workshops